NOWE TECHNOLOGIE

Żyjemy w świecie rozwijających się technologii. To zmienia sposób funkcjonowania nasz, ale także naszych dzieci, uczniów, podopiecznych. Jak pomóc dziecku wykorzystać szanse, zasoby, jakie niosą ze sobą nowe technologie? Jak sprawić, że będzie w mniejszym stopniu narażone na związane z nimi ryzyko?

Zapraszam do korzystania z tekstów:

Gry komputerowe

O tym jak sprawić, żeby gry wspierały a nie zaburzały rozwój dziecka.

Portale społecznościowe i cyberprzemoc

Tytuł wszystko wyjaśnia

Pornografia

To problem, który pojawia się już w młodszych klasach szkół podstawowych

Kilka konkretnych rad

Jak w tytule

Zapraszam do zadawania pytań i sugestii jeśli chodzi o rozszerzenie tego obszaru. Ten dział będzie sukcesywnie rozszerzany.